top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Druhá fáze - projekt 2024

Datum

Duben 2024

Časová osa:

Infrastruktura (příjezdová komunikace a nové vodovodní potrubí) – výstavba probíhá, dokončeno ve 2. čtvrtletí 2023

Stavební povolení pro vily – Q2 2023

Zahájení výstavby – Q4 2023

Vily Doručení / Povolení k užívání / Povolení obsazení: 2024

Rezervační smlouvy: k dispozici

Budoucí kupní smlouvy („FPC“): od 2. čtvrtletí 2023

Předprodejní období: do 4. čtvrtletí 2023

Všechny ceny bez místních DPH : důrazně doporučujeme koupit vilu prostřednictvím provozovny vlastní místní společnosti. Zorganizovali bychom pro Vás založení společnosti v Chorvatsku. Místní DPH (25 %) je v takovém případě plně odpočitatelné.

bottom of page